Aseveljet Peliyhteisö

Rekisteröintisopimus

HUOMAATHAN, ETTÄ REKISTERÖITYMISEN LISÄKSI SINUT TULEE TEHDÄ ERILLINEN HAKEMUS KESKUSTELUPALSTALLE ENNENKUIN SINUA HYVÄKSYTÄÄN YHTEISÖN JÄSENEKSI.
Ilman hakemusta tunnuksesi poistetaan.

Aseveljet peliyhteisön säännöt

1. Jäsenen tulee olla 18 vuotta täyttänyt.
Jos asiasta on epävarmuutta, on palvelun ylläpitäjällä oikeus pyytää jokin todiste iästä (esimerkiksi digitaalinen kopio ajokortista).

2. Keskustelupalstalle ja muihin yhteisön tarjoamiin palveluihin (Forum, Discord, Teamspeak) tulee rekisteröityä samalla nimimerkillä.
Tämä sen takia, että ei tule epäselvyyttä identiteetistäsi eri palveluissa.

3. Kaikenlainen häiriköinti ja muiden jäsenten häiritseminen kaikissa muodoissa on ehdottomasti kielletty.
Tämän säännön rikkominen voi johtaa välittömään erottamiseen yhteisöstä ja/tai sen tarjoamista palveluista.

4. Yhdistyksen hallituksella on veto-oikeus kaikkiin palveluita koskeviin päätöksiin.

5. Jokaisella pelillä, jossa pelataan Aseveljien “lipun” alla, tulee olla yksi tai useampi johtaja.
Johtaja(t) vastaa pelikohtaisen toiminnan pyörittämisestä ja näiden sääntöjen noudattamisesta

Privacy Policy

Tämä on Aseveljien peliyhteisön keskustelupalstan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu: 08.02.2020. Viimeisin päivitys: 08.02.2020

Johdanto

Aseveljet peliyhteisö Ry (myöhemmin Aseveljet) pidätää oikeuden muuttaa ja tarkentaa tietosuojaselosteen sanamuotoja, ulkoasua tai muuta sisällön kannalta merkityksetöntä asiaa ilman erillistä ilmoitusta. Jos tietosuojakäytäntöihin tehdään käyttäjien oikeuksiin tai vastuisiin vaikuttavia muutoksia pyydetään käyttäjiltä uudelleen hyväksyntä ehdoille. Käyttäjiä informoidaan tällöin muuttuneista kohdista ja muutoksen vaikutuksista.

Aseveljet on sitoutunut suojaamaan käyttäjiensä yksityisyyttä ja turvallisuutta. Tässä asiakirjassa kuvataan käytäntöjä mitä ja miten käyttäjiltä kerätään henkilötietoja. Aseveljet keskustelupalsta on yhdityksen omistama, harrastuspohjalta ylläpidettävä sivusto. Sivustosta ja sen omistajasta käytetään tässä selosteessa seuraavien yleisnimitysten eri taivutusmuotoja "sivusto", "palvelu", "aseveljet",  "me" tai "ylläpito" ja kaikista käyttäjistä termiä "käyttäjä" koskien sekä kirjautuneita käyttäjiä, että vieraita.

Tätä tietosuojakäytäntöä on päivitetty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja henkilötietolain (523/1999) vaatimusten pohjalta. Lue tämä tietosuojakäytäntö lävitse huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää ole yhteydessä alla ilmoitettujen yhteystietojen kautta.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679), josta voidaan myöhemmin käyttää myös nimitystä GDPR, löytyy seuraavan linkin takaa: http://www.privacy-regulation.eu/fi/index.htm

Henkilötietolaki (523/1999) löytyy seuraavan linkin takaa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523

Sivusto voi sisältää linkkejä ulkopuolisiin verkkosivustoihin jotka eivät ole sivustomme hallinnassa. Vastaamme vain omalla sivustollamme kerättävistä tiedoista.

Sivustolle rekisteröityneen täytyy olla 18 vuotta täyttänyt ja lukenut sekä hyväksynyt sivuston tietosuojakäytännön ja käyttöehdot. Älä käytä sivustoa, mikäli et voi hyväksyä näitä ehtoja.

1. Rekisterin pitäjä

Rekisteriin liittyvissä asioissa yhteyttä voi ottaa rekisterin pitäjään yhteystiedoilla:
Sähköpostitse: aseveljet (at) gmail.com
Yksityisviestillä sivustolta nimimerkille xxx

2. Henkilötietojen kerääminen ja käyttö
Aseveljet tarvitsee joitain henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja (mm. sähköposti) käyttäjiltään, jotta palvelu voidaan tarjota. Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) vaatimusten mukaisesti. Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Sivuston teknisen toiminnan mahdollistamiseen. Tarvitsemme sähköpostiosoitteesi, jotta voimme luoda sinulle käyttäjätunnuksen. Rekisteröitynä käyttäjänä voit kirjoittaa sisältöä sivustolle. Tunnuksella/nimimerkillä erotetaan käyttäjät ja mahdollistetaan yksilöllinen käyttäjäkokemus, joka sisältää esimerkiksi yksilöllisen ulkoasun luontimahdollisuuden nimimerkillesi (vapaaehtoisia tietoja kuten: avatar, titteli, allekirjoitus). Tunnusten avulla sivuston eri käyttäjät ja heidän luomansa sisältö voidaan eroittaa toisistaan.
Voimme tuottaa käyttäjän haluamia muistutuksia ja sivuston teknisiä toiminnallisuuksia (salasanan palautukset, kaksivaiheinen tunnistautuminen yms.) sähköpostisi avulla. Käyttäjän profiilin yksityisyysasetuksista voidaan määrittää mitä sähköposteja sivustolta otetaan vastaan. Käyttäjän sähköpostiosoite ei näy muille käyttäjille. Sivuston sähköpostiisi lähettämiin automaattiviesteihin ei tule suoraan vastata sähköpostilla.
Automaattisesti tallennetaan joitain teknisiä tietoja kuten IP-osoite ja istuntoon liittyviä aikaleimoja. Tarkemmin näistä kappaleessa 2.2. Näitä tietoja voidaan tarpeen vaatiessa käyttää apuna ongelmatilanteen tai väärinkäytöksen selvittämisessä.
Sivusto kunnioittaa käyttäjiensä yksityisyyttä, eikä kerää käyttäjistään mitään toiminnan kannalta tarpeetonta tietoa. (EU tietosuoja-asetus artikla 5 kohta 1 alakohta c). Sivusto ei kerää käyttäjien todellisia nimiä, osoitteita tai muitakaan henkilötietoja, joilla voidaan tunnistaa käyttäjän todellinen henkilöllisyys. Henkilötietolain mukaisia arkaluontoisia henkilötietoja ei ylläpidon toimesta kerätä. Emme jaa käyttäjien tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille, pois lukien viranomaisten lakiin perustuvat pyynnöt.

Sivusto toimii ulkopuolisessa kaupallisessa hosting- palvelussa ja käyttää open source -ohjelmistoa toiminnassaan. Sivuston tekninen toiminnallisuus ja tietojenkeruukäytännöt määräytyvät näiden palveluntarjoajien tarjoamien teknisten toiminnallisuuksien pohjalta.

2.1 Käyttäjän antamat tiedot
Sivuston käyttäjäksi rekisteröityessä pakollisia tietoja ovat:

Nimimerkki, joka toimii tunnuksena sivustolle kirjautuessa. Oltava yksilöllinen.
Sähköpostiosoite (täytyy olla toimiva)
Salasana

Rekisteröityminen vahvistetaan käyttäjän antaman sähköpostiosoitteen avulla. Lisäksi rekisteröinnissä käytetään tekniikoita, joilla pyritään estämään mainosrobottien ja muiden vastaavien roskapostittajien pääsy sivustolle. Sivustolla on mahdollista antaa käyttäjätunnukselle joitain muitakin mm. yhteydenottoon tai sijaintiin liittyviä profiilitietoja, mutta nämä kaikki ovat vapaaehtoisia.

Sähköpostia käytetään tunnuksen rekisteröinnin jälkeen sivuston toiminnan kannalta välttämättömään viestintään käyttäjän ja sivuston välillä. Suurin osa tästä tapahtuu automaattisesti ylläpidon tietämättä (salasanan palautukset, muistutukset aiheista/viesteistä yms. käyttäjän määrittelemät sähköpostitoiminnot).

Sivustoa käytettäessä sivuston tietokantaan tallentuu käyttäjien syöttämää sisältöä, joita ei luokitella henkilötiedoiksi. Näitä ovat mm. käyttäjän kirjoittamat viestit ja muu sisältöä tuottava toiminta sivustolla. Nämä voidaan käyttäjän nimimerkin kautta yhdistää käyttäjän tekemiksi toiminnoiksi, jotka ovat pääosin julkisia tietoja. Sivustolla voidaan jäsenet- osiossa seurata tai luetteloida käyttäjiä viestimäärien tai muiden vastaavien julkisesti näkyvien tietojen pohjalta. Käyttäjän sivustolle lataamat tiedostot voidaan liittää käyttäjän nimimerkkiin.

Sähköposti

Ylläpitoon voi olla yhteydessä suoraan sähköpostitse. Käyttäjän lähettämät henkilötiedot (sähköposti ja sen sisältö ja aikaleimat) tallentuvat viestin tietoihin.

2.2 Statistiikka ja muut automaattisesti kerättävät tiedot
Sivuston teknisen ylläpidon ja hallinnan käyttöön kerätään seuraavia tietoja, jotka eivät ole julkisesti näkyvillä. Osa tiedoista on sellaisia, että niitä ei voida kohdentaa kehenkään käyttäjään, vaan ne tallentuvat yleisenä tietona logeihin. Nämä on eroteltu alla sulkujen sisällä.

Käyttöjärjestelmä ja selaimen tyyppi (tallennetaan tietokannassa logiin, ei kohdisteta käyttäjään)
Geograafinen sijainti (maa, josta käyttäjä tulee. Tallennetaan tietokannassa logiin, ei kohdisteta käyttäjään)
IP- osoite (Tietokannassa)
Toisen sivuston URL- osoite, jolla olevasta linkistä siirrytty sivustolle (tallennetaan tietokannassa logiin, ei kohdisteta käyttäjään)
Aikaleimat käynnistä, sen kestosta ja kirjoitetun sisällön aikaleimat. (Tietokannassa)
Evästeisiin tai tietokantaan tallentuva tieto käyttäjän asetuksista tai kirjautumisesta (Tietokannassa tai selainkohtainen tieto käyttäjän tietokoneella)
Sivuston statistiikkatoiminto tallentaa päivittäin kirjoitetut viestit, aloitetut ketjut, rekisteröinnit ja muut vastaavat toiminnot.

2.3. Henkilötietojen keräämisen perusteet
EU:n tietosuoja-asetuksessa GDPR määritellään syitä jotka mahdollistavat henkilötietojen käsittelyn. Suostumusta käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa. Tämä täyttyy kun käyttäjä rekisteröityessään antaa tunnuksen luontiin tarvittavat tiedot ja hyväksyy palvelun käyttöehdot ja tietosuojakäytännön. Jos näitä muutetaan merkittävästi, pyydämme uudelleen vahvistetun suostumuksen.

Rekisterin pitäjän oikeutettu etu (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) on oleellisin rekisterinpidon peruste. Foorumin olemassaolo ja toiminta vaatii käyttäjien yksilöinnin ja mahdollisuuden kommunikointiin hänen kanssaan sähköpostitse. Oikeutettu etu edellyttää että rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on merkityksellinen suhde, kuten jäsenyys. Kaikki tietojen tallennus suoritetaan pelkästään sivuston palvelujen varmistamiseksi ja mahdollisen vian haun tueksi.

Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, oikeusperustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan d alakohta.

2.4. Henkilötietojen jakaminen eteenpäin
Käyttäjien yksilöityjä henkilötietoja (tunnus,sähköposti ja muut käyttäjän muokattavissa olevat tunnuksen tietokentät) ei jaeta tai myydä kolmansille osapuolille kaupallisiin eikä tutkimuksellisiin tarkoituksiin.

2.5. Tietojen säilytys ja poistaminen
Tarpeellisia henkilötietoja säilytetään mahdollistamaan palvelun käyttöä. Käyttäjällä on oikeus tulla unohdetuksi ja poistattaa tietonsa sivuston käytöstä. Rekisteröidyn tiedot poistetaan heti kun hän päättää poistua sivustolta ja pyytää tietojensa poistoa. Ylläpito käsittelee pyynnöt viimeistään kahden viikon kuluessa, mutta yleensä vuorokauden sisällä pyynnöstä. Poisto- ja muutospyynnöissä huomioitava kappaleen kolme lopussa olevat rajoitukset (pyyntö tultava ko. käyttäjän sähköpostista tai yksityisviestillä). Tietojen poisto koskee käyttäjätunnuksen (nimimerkki), salasanan, sähköpostiosoitteen ja muiden mahdollisten käyttäjän tunnukseen liitettyjen tietojen poistoa. Käyttäjän kirjoittamaa sisältöä ei lähtökohtaisesti poisteta, koska internetiin käyttäjän julkaisema teksti on luonteeltaan sellaista ettei sen poistamista internetistä voida sivuston ylläpidon toimesta tehdä. Kirjoitukset on löydettävissä internetin välimuisteista, vaikka ne sivustolta poistettaisiinkin. Viestien poistopyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Nimimerkki vapautuu tunnuksen poistamisprosessissa uudelleen varattavaksi.

2.6 Tietoturva
Tiedot sijaitsevat suojatussa tietokannassa, kaupallisen hosting-tarjoajan palvelimella Ranskassa. Manuaalisia aineistoja tiedoista ei ole olemassa.

Sivuston liikennöinti on salattua https- prokollan mukaista liikennettä. SSL- serifikaatilla suojatun tiedonsiirron palvelimen ja käyttäjän päätelaitteen välillä pitäisi estää salasanan tai muiden henkilötietojen joutumista selväkielisenä hyökkääjä haltuun. Sivusto pyörii kolmannen osapuolen kaupallisessa hosting- palvelussa ja palvelinten tietoturva ja palvelinta vastaan kohdistettujen fyysisten tai tietoverkon kautta tapahtuvien hyökkäysten torjunta on heidän vastuulla.

Käyttäjän vastuulla on varmistaa että:
Sivuston käyttäjätunnuksessa käytetään riittävän vahvaa yksilöllistä salasanaa, JOKA EI SAA OLLA käytössä missään muulla sivustolla tai palvelussa. Etenkään sivustoon liitetyllä sähköpostiosoitteella tai muussa palvelussa joka on sähköpostin avulla yksilöitävissä samaan käyttäjään.
Sivuston tunnistautumistietoja säilytetään huolellisuutta noudattaen, eikä luovuteta muiden henkilöiden tietoon.
Käyttäjän omien laitteiden ja verkkoyhteyden tietoturva on kunnossa
Näiden perusperiaatteiden noudattaminen on erittäin tärkeää. Ylläpito ei vastaa mistään kolmannen osapuolen hallinnoimilla sivustoilla tai palveluissa tapahtuvista vahingoista, joka seuraa sivuston käyttäjätilien kaappauksesta. Tällaiset voidaan välttää huolehtimalla erityisesti yllä olevien perusperiaatteiden kohdasta yksi.

Ohjelmistoalustan tietoturva pidetään kunnossa huolehtimalla säännöllisistä päivityksistä. Hosting- palveluntarjoaja vastaa tietokantaohjelmiston, php, nginx ja muiden palvelinohjelmistojen tietoturvasta ja päivityksistä.

2.7 Yksityisyys
Käyttäjä voi määritellä sivustolla omat yksityisyysasetuksensa itse. Voit mm.
Estää paikallaolosi näkyminen muille käyttäjille
Estää lähettämästä sinulle yksityisviestejä
Estää muita katsomasta mitä teet foorumilla
Nämä asetukset löytyvät käyttäjän profiilista.

3. Rekisteröidyn oikeudet
Käyttäjällä on seuraavat oikeudet rekisterinpitäjän suhteen:

Tiedonsaantioikeus. Käyttäjän tulee tietää mitä ja mihin hänen tietojaan käytetään ja hänellä on oltava pääsy omiin tietoihinsa. Tietojen käyttö on selostettu tämän selosteen kappaleessa kaksi ja sen alakappaleissa.
Oikeus tietojen katsomiseen ja oikaisuun. Käyttäjällä on oikeus nähdä ja muuttaa henkilötietojaan. Käyttäjä näkee ja voi muuttaa tietonsa itse sivuston käyttäjäprofiilin kautta (esim. sähköpostiosoite). Käyttäjä voi tarvittaessa pyytää apua tietojen muuttamiseen ylläpidolta. Lue alta rajoitukset koskien muutos- ja oikaisupyyntöjä.
Käyttäjän tiedot muutettavissa seuraavan linkin takaa https://aseveljet.net/index.php?action=profile
Oikeus tietojen poistamiseen. Käyttäjällä on oikeus pyytää ylläpidolta tilinsä poistamista. Tällöin poistetaan kaikki henkilötiedot. Ylläpito voi poistaa käyttäjän tilin, mikäli sitä ei ole käytetty vuoteen. (Katso kappale 2.5)
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Ylläpito voi pyynnöstä antaa käyttäjälle sivuston ohjelmiston tarjoaman XML- tiedoston käyttäjätiedoista.
Tietosuoja-asetuksessa on joitain muitakin kohtia jotka selviävät parhaiten tietosuoja-asetuksesta (http://www.privacy-regulation.eu/fi/index.htm). Rekisteröidyn oikeudet luvussa III.

Mikäli sivuston käyttäjä antaa vain sivuston vaatimat perustiedot, ei sivuston ylläpidolla ole mahdollisuutta tunnistaa häntä ja yhdistää kenenkään todelliseen henkilöön. Sivustolle on kiellettyä syöttää mitään arkaluontoista henkilötietoa. Tämä rajoittaa sovellettavien artikloiden määrää (GDPR II Luku artikla 11, kappale 2). Sähköpostiosoitteessa voi olla mainittu henkilön tai yrityksen nimi, mutta sivustolla ei ole mitään mahdollisuutta tarkistaa onko sähköpostin takaa toimiva henkilö todellisuudessa kyseinen oikeudellinen henkilö.  
Rajoitus tietojen muutos- ja oikaisupyyntöihin

Kaikki ylläpidolle esitetyt oikaisu- ja muutospyynnöt pitää tehdä siten että nimimerkki on tunnistettavissa sivuston käyttäjätietokannassa olevaan tunnukseen ja sähköpostiosoitteeseen. Muutospyynnön on käytännössä tultava sivuston tunnukseen liitetystä sähköpostiosoitteesta tai sivuston yksityisviestin kautta.

4. Uutiskirjeiden tai ylläpidon tiedotteiden lähettäminen
Sivustolla on tekninen mahdollisuus lähettää käyttäjille uutiskirjeitä ja teknisiä tiedotteita sähköpostiin. Nämä voidaan käyttäjäprofiilista erikseen estää. Kriittisessä tilanteissa ylläpito voi pakottaa sähköposti-ilmoituksen käyttäjille, mikäli se käyttäjän tai sivuston turvallisuuden kannalta on välttämätöntä.

5. Evästeiden käyttö
Varmistaaksemme, että käyttäjä saa asianmukaisimmat tiedot ja parhaan palvelun vieraillessaan sivustollamme, keräämme tietoja käyttämällä evästeitä. Tämä auttaa meitä (ja valtuutettuja kolmansia osapuolia) tarjoamaan käyttäjälle yksilöidyn kokemuksen, kun hän vierailee sivustollamme. Haluamme käyttäjän ymmärtävän kuinka käytämme evästeitä. Alla kerromme minkätyyppisiä tekniikoita käytämme, miten ne toimivat ja minkälaisia valintoja käyttäjä voi tehdä niiden käytön osalta.
Evästeet ovat tietoja sisältäviä pieniä tiedostoja, jotka lähetetään käyttäjän selaimelle verkkopalvelimelta ja jotka tallennetaan käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään käyttäjän laitteen tai istunnon tunnistamiseen. On olemassa kahdentyyppisiä evästeitä, pysyviä ja väliaikaisia ”istuntoevästeitä”. Pysyvät evästeet tallennetaan tiedostoksi käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteelle pidemmäksi aikaa. Istuntoevästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle väliaikaisesti käyttäjän vieraillessa sivustollamme, ja ne poistetaan käyttäjän sulkiessa sivun. Jos käyttäjä ei halua hyväksyä evästeitä, hän voi muokata asetuksia selaimensa turvallisuusasetuksissa.

Sivullamme voi olla kolmansien osapuolten mainoksia ja interaktiivisia linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, joista emme ole vastuussa. Emme voi vaikuttaa ulkopuolisten sivustojen sisältöön, vaan näiden sivustojen oma ylläpito vastaa niiden tietoturvasta ja henkilötietojen käsittelystä. Mainostajat voivat käyttää evästeitä ja muita teknisiä keinoja joilla seurataan mainosten tehokkuutta ja kohdentamista. Mainoksia voidaan näiden avulla luokitella kiinnostusten kohteiden mukaisiin luokkiin käyttäjän internetkäytön perusteella. Näitä tietoja ei mitenkään yhdistetä käyttäjän henkilötietoihin, kuten tunnukseen tai sähköpostiosoitteeseen. Emme voi vaikuttaa näiden evästeiden toiminnallisuuteen, jonka vuoksi tietosuojailmoituksemme ei kata kolmannen osapuolen toimesta tapahtuvaa tietojen käsittelyä. Käyttäjä voi ottaa evästeet pois käytöstä selainasetuksissaan tai säätää evästeiden käyttöään alla olevan kappaleen 5.2 ohjeiden mukaan.

Tässä on lista oppaita, kuinka evästeiden käytöstä poistaminen tehdään suosituimmilla selaimilla:

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies
Firefox http://support.mozilla.org/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari https://support.apple.com/fi-fi/HT201265
Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

HUOM! Linkkejä ei päivitetä aktiivisesti.

Me ja palveluntarjoajamme käytämme seuraavia evästeluokkia:

5.1 Sivuston käyttämät ja luomat evästeet
Nämä evästeet ovat tärkeitä, jotta voimme tarjota palveluamme. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi käyttäjiemme todentamiseen ja tunnistamiseen, kun he käyttävät sivustoamme. Ilman näitä evästeitä emme pystyisi tunnistamaan käyttäjää.
Evästeitä käytetään muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

Asetuksiesi rekisteröinti ja ylläpito. Tähän sisältyy sen varmistaminen, että pysyt kirjautuneena sisään, ja että sivusto pitää sivuston kielen ja ulkoasun sellaisena kuin olet sen asettanut.
Tilastot. Tämä mahdollistaa meidän tarkkailla halutessamme yleisellä tasolla käyttäjien sivujen käyttöä, jotta voimme parantaa käyttökokemusta. Sivusto ei käytä kolmannen osapuolen analytiikkaa.
Sivuston luo perustason evästeet, jotka mahdollistavat sivuston toiminnan. Nimet voivat olla satunnaisia, mutta niiden muoto on seuraava:

PHPSESSID
PHP:n istuntoon liittyvä eväste

SMFCookie<id>
Ohjelmiston eväste, joka liittyy käytössä olevaan istuntoon.

Sivustomme toiminnallisuus on rajoitettu, jos käyttäjä haluaa poistaa nämä evästeet.

5.2 Muut kolmannen osapuolen evästeet
Muita kolmannen osapuolen evästeitä ovat esimerkiksi Facebook- tai Twitter-jakamiseen tarkoitetut evästeet. Nämä evästeet ovat tavallisesti asetettu kolmansien osapuolien toimesta, joten tällä sivustolla ei ole pääsyä niihin.

6. Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi


anything